Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de tot stand gekomen overeenkomst op afstand in de digitale showroom.

Algemeen

 1. Deze actie loopt van 8 november 2016 t/m 16 december 2016.
 2. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De producten en levering zijn kosteloos.
 3. De actie houdt in:
  In de periode 8 november 2016 t/m 15 november 2016 worden persoonlijke uitnodigingen verstuurd om gratis producten te kunnen uitkiezen in de digitale showroom. In de digitale showroom kunnen 8 producten naar wens uitgekozen worden in de vorm van een bestelling. De bestelling wordt na bevestiging binnen enkele dagen bezorgd op het opgegeven adres.
 4. Deelnemen kan uitsluitend op persoonlijke uitnodiging.
 5. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 6. De actie geldt alleen op de geselecteerde producten in de digitale showroom.
 7. We behouden ons het recht de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 8. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 9. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.

Op de overeenkomst waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.